• 03
  • 02

Отчетно-изборно събрание 2024

on 29 Май 2024.

Уважаеми колеги, 

 

На 06.06.2024 г., от 13.30 часа в залата на Терапевтичния корпус на МБАЛ – Добрич, ще се проведе Отчетно-изборно делегатско събрание на РЛК – Добрич.
УС НА РЛК – ДОБРИЧ