• 03
  • 02

Отчетно-изборно събрание 06.06.2024

on 26 Юни 2024.

 

Уважаеми колеги,
на 06.06.24 се състоя Отчетно-изборното събрание на РЛК-Добрич. Присъстваха 35 делегати.
Събранието прие Отчета на Председателя - д-р Веселинов за изминалия три годишен мандат, както и отчетите на Председателите на Комисията по професионална етика и Контролната комисия.
Събранието избра новия Управителен съвет на РЛК-Добрич в състав:
Председател - д-р Анелия Коларова
Зам. председатели - д-р Валери Веселинов
д-р Калоян Куртев
Секретар - д-р Павлина Бахлова
Членове - д-р Виолета Симеонова
д-р Георги Желязков
д-р Калоян Велков
Председател на Комисията по професионална етика - д-р Миглена Апостолова
Членове - д-р Младен Герджиков
д-р Евгени Василев
Председател на Контролната комисия - д-р Явор Милушев
Членове - д-р Кристина Желязкова
д-р Таня Куруч