• 03
  • 02

Относно Закона за лекарствените продукти

on Четвъртък, 03 Ноември 2016 09:29.

Колеги, приложено публикуваме писмо на УС на БЛС, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

doc. 2 1 1.pdf

Относно арбитражните комисии

on Четвъртък, 03 Ноември 2016 09:27.

Уважаеми колеги, приложено публикуваме писмо на УС на БЛС, относно Проект на правила за работа на арбитражните комисии по чл.75, ал.2 от закона за здравното осигуряване

us 1 1.pdf

Декларации за пръстовия идентификатор

on Четвъртък, 03 Ноември 2016 09:19.

Уважаеми колеги, приложено публикуваме писмо от Председателя на БЛС до РЛК, както и Декларация на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари и Дружеството на ОПЛ в Благоевградска област, относно въвеждането на пръстовия идентификатор

-1.doc

. -1.jpg

2016-1.doc