• 03
  • 02

Финансов отчет 2019г

on Четвъртък, 06 Август 2020 06:46.

Уважаеми колеги, 

приложено ви представяме

Отечт за приходи и разходи 2019г  

Счетоводен баланс към 31.12.2019   

1.pdf

2.pdf

Общо събрание

on Четвъртък, 27 Февруари 2020 06:36.

Уважаеми колеги,
припомняме, че днес 27.02.2020 в залата на МБАЛ-Добрич от 12.30ч, ще се състои Общо делегатско събрание за приемане на промени в Устава на РЛК-Добрич.
Присъствието на делегатите е задължително.

Стипендии за млади лекари

on Вторник, 19 Ноември 2019 18:59.